Coiste Glas

Labhair na daltaí agus Múinteoir Áine dúinn faoin obair a bheidh ar siúl tar éis an briseadh lár téarma bainte lenár gcúigiú brat glas.  Beidh suirbhé ar siúl sna ranganna ag cinntiú go bhfuilimid ag athchúrsáil i gceart, ag sábhail uisce agus leictreachas.

Student members of the Green schools committee and Múinteoir Áine spoke to us about the work on our 5th Green Flag coming up after mid term break. Surveys will be carried out weekly to ensure that we are still recycling properly and being efficient in saving water and electricity.

IMG_0156

An Fómhar

Tá An Fómhair geall leis thart anois agus táimid ag baint na prátaí a chuireamar san Earrach. Tháinig Jessica Mason isteach chun cabhrú le Rang a 1 iad a bhaint agus a ullmhú do bhéile álainn Dé hAoine seo caite. D’itheamar ár ndóthain prátaí le im! Míle buíochas do Jessica as teacht isteach. Fad is a bhí Rang 1 ag ithe bhí boladh álainn ag teacht ó Rang 3 & 4. Bhí Catherine ag cócaráil Chutney a bhí déanta as na piorraí a d’fhás sa gháirdín. Gabhaimid buíochas leat chomh maith Catherine.

Autumn is drawing to an end and we are harvesting the potatoes that we planted in the Spring. Jessica Mason kindly came in to help Rang 1 to dig and prepare the potatoes for a wonderful meal last Friday. We boiled the potatoes and ate them with butter until we were full! As we were eating, we could smell something else tasty cooking across the hallway in Rang 3 & 4. Catherine has called in to make gorgeous pear chutney using the pears from the trees in the garden. Thank you both for coming in and giving this experience to the children!

IMG_0163