Nuacht ó Rang 5 & 6

Oileán Faoide/ Whiddy Island

Bhí tús an-ghnóthach don bhliain ag Rang a 5 agus a 6. Thosnaíomar amach ag déanamh staidéar ar ár oileán áitiúil Oileán Faoide.  Tháinig mamó le Conor Ó hÁinle isteach chun labhairt linn mar d’fhás sí suas ar an oiléan thart ar ochtó bliain ó shin. Bhí scéalta iontacha suimiúla ag Bn. Uí hÁinle dúinn.  Ní raibh dochtúir nó sagart nó múinteoir nó garda ina gcónaí ar an oileán agus dúirt sí go raibh an saol dian ann. Tháinig sí amach cúpla uair gach seachtain chun siopadóireacht a dhéanamh sa bhaile mór agus chun dul ar aifreann.

 D’fhoghlaimíomar faoin tubaiste ola a tharla ann i 1979 nuair a phléasc an tancaer ola La Betelgeuse sa bhá in aice leis an oileán.  Maraíodh seachtar fear áitiúil agus bhí truailliú uafásach sa bhá.  Thug seanthuismitheoirí le Jayce Ó Cróinín isteach leabhar agus físeáin a bhain leis an tubaiste ola agus d’fhéachamar orthu.

Bhí lá iontach againn nuair a chuamar ar The Maid of the Isles amach ar cuairt go dtí an tearmann ola atá á rith anois ag Zenith Energy.  Thaispeáin Mario Minehane sinn timpeall agus bhí sé thar a bheith suimiúil.  Tá an-bhéim go deo acu anois ar chúrsaí sábháilteachta.

Dheineamar tionscnaimh i ngrúpaí bunaithe ar na rudaí a d’fhoghlaimíomar faoinár stair áitiúil.

Rang 5 & 6 had a very busy start to the school year. We started out studying about our local island, Whiddy. Conor Ó hÁinle’s nan, who grew up on the island, came in to talk to us about what life was like on the island almost eighty years ago. She had wonderful, interesting stories to tell us. We learned that there was no doctor, priest, teacher or guard living on the island and that life was very hard there. She came in to the mainland once or twice a week to do her shopping and to go go to mass.

We learned about the tragedy that happened on the island when the oil tanker Le Betelguese, which was next to the island, exploded. Seven local men were killed and the bay was badly polluted as a result. Jayce’s grandparents sent in a book and a video about the tragedy which we used as part of our study.

We had a great day setting of The Maid of the Isles on a visit to the oil terminal run by Zenith energy. Mario Minehane took us on a most interesting tour of the terminal and he explained the massive emphasis on safety at the terminal now.

 

Cúrsaí Spóirt

Ghlac Ranganna a 5 is a 6 páirt i mBlitz rugbaí thuas ag Scoil na mBuachaillí chun an Corn Domhanda den rugbaí a cheiliúradh.  Tá traenáil rugbaí ar siúl acu gach Máirt le Eugene.  Tá an-chuid de na buachaillí agus cailíní ag freastal ar sheisiún traenála don pheil i ndiaidh scoile gach Céadaoin le Múinteoir Tara agus Múinteoir Rhona.  Bhí lá iontach amach ag Ranganna 4, 5 agus 6 ag Scoil na mBuachaillí nuair a ghlacadar páirt i gcomórtas Mini-7’s le scoileanna eile áitiúla ar an 16ú Deireadh Fómhair.  Bhí aimsir aoibheann acu agus bhaineadar go léir an-thaitneamh go deo as an lá.

Rang 5 & 6 recently took part in a rugby blitz at Scoil na mBuachaillí to celebrate the world cup. Every Tuesday they  train with  Eugene. Many of the boys and girls take part in football training with Múinteoir Tara and Rhona after school on Wednesdays. Rang 4, 5 & 6 had a great day on 16th October when they took part in the mini 7’s competition with other local schools. They weather was great and they all had a fantastic day!

 

Aoíchainteoirí Eile/ Other Guest Speakers

Tháinig an fear dóiteáin áitiúil Ian Vickery isteach chun labhairt faoi shábháilteacht tine sa bhaile.  Bhuail Garda Bridget isteach chun Cyberbulaíocht a phlé leis na leanaí chomh maith.  D’fhoghlaim siad an-chuid rudaí tábhachtacha faoi chonas iad féin a choimeád sábháilte ar an idirlíon agus ar na fóin so-ghluaiste.

Ian Vickery, one of our local firemen, came in to talk to the children about fire safety in the home. Garda Bridget called in to discuss cyber-bullying with the children and to give them some useful strategies to protect themselves online and on mobile phones.