Brat Glas Uimhir 5! Bitheagsúlacht

Tá an obair faoi láimhe againn ar ár 5ú brat glas, bitheagsúleacht. An rud atá i gceist le bitheagsúlacht ná na difríochtaí atá idir an dúile beo atá mórthimpeall orainn. Ní amháin go bhfuilimid ag brath ar bhitheagsúlacht ach tá tionchar ar ár ngíomhaí uirthi. Táimid ag iarraidh feabhas a chur ar an mbitheagsúlacht atá sa scoil trí imeachtaí gardíneach agus ag mealladh feithid agus éin isteach sa scoil. Míle buíochas do na tuismitheoirí a tháinig isteach chun ord agus eagar a chur ar ár ngáirdín. Tá coiste glas bunaithe againn, tuismiteoirí, daltaí agus muinteoirí ina measc ach is tionscadal scoile é seo. Ní neart go cur le chéile!

We have begun work on attaining our 5th Green School’s award for biodiversity. Biodiversity is the huge variety and variation of life that surrounds us. Biodiversity is essential in keeping the environment healthy and fit for human life. Not only do we rely on biodiversity but our activities also have an effect on it. We are hoping to improve on our biodiversity through garden projects and looking at ways to entice birds and insects into our school. Thank you so much to our parents who came in to prepare the garden for us to work in. We have elected a committee of parents, teachers and students to steer us but this is a whole school project, everyone will play a part! As the old proverb goes: Ní neart go chur le chéile!!